Kven er vi?

Vi er eit entreprenørselskap i Førde. Vi har over 15 års erfaring i faget og utfører små og store tenester i anleggsbransjen, hovudsakleg i Sogn og Fjordane. Våre viktigaste områder er kvalitet, service og fornøgde kundar.

Våre tenester

Entreprenørservice tek på seg alt frå små oppdrag på tun og i hagar, opp til store anlegg. For oss er ingen jobb for liten, og ingen jobb for stor. Ta kontakt med oss om du ynskjer synfaring eller pristilbod. Les under tenester.

Kvalitet i alle ledd

Våre tilsette har lang erfaring frå anleggsbransjen med høg kompetanse og kjenner dei lokale forholda godt. Vi har og ein stor, allsidig og moderne maskinpark, tilpassa alle typar oppdrag, uavhengig av storleik.