Åpenhetslova

Entreprenørservice AS følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold (åpenhetsloven), som pålegger oss som selskap å gjennomføre aktsomhetsvurdering for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede.

Gjennom mange års arbeid med ISO-standardene er ikke aktsomhetshensyn på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold noe nytt i vår virksomhet, men gjennom arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderingene, har vi sett behov for ytterligere oppmerksomhet på disse verdiene i våre prosedyrer, krav og innkjøpsunderlag. Arbeidet med å optimalisere prosesser og avtaledokument ser vi som en kontinuerlig forbedringsprosess.

Dette dokumentet har blitt utarbeidet for å oppfylle Entreprenørservice AS sin plikt til å redegjøre for våre aktsomhetsvurderinger. Denne redegjørelsen gjelder for perioden 01.07.22-31.12.22.