Boring og sprenging

Vi kan fjerne omtrent kva som helst som kunden vår ynskjer ved hjelp av sprenging. Typiske oppdrag vi tek på oss er sprenging av tomter, avgrøfter, under jord (kontursprenging) og sprenging i samband med bygging av veg.

Tryggleik

Entreprenørservice AS har alle sertifikat og godkjenningar for sikker lagring og transport av sprengstoff.
I dag må den som skal utføre vanlig sprengingsarbeid over og under jord ha gyldig sprengingssertifikat klasse A.

For å få godkjenning til klasse A må denne personen ha bestått fagprøve innan bygg og anleggsfag med fordjupning eller anna tilsvarande fagutdanning som gjev tilfredsstillande basiskunnskap om sprenging. Han kan og ha gjennomgått opplæring i verksemd etter eigen opplæringsplan som er godkjent av Direktoratet for brann og el -sikkerhet.

Entreprenørservice har personal med sprengingssertifikat klasse A.

Anna informasjon