Warning: The magic method VFB_Pro::__wakeup() must have public visibility in /home/3/e/enservice/www/wp-content/plugins/vfb-pro/vfb-pro.php on line 78

Warning: The magic method VFB_Pro_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /home/3/e/enservice/www/wp-content/plugins/vfb-pro/public/class-form-display.php on line 51

Warning: The magic method VFB_Pro_Addon_Form_Designer::__wakeup() must have public visibility in /home/3/e/enservice/www/wp-content/plugins/vfbp-form-designer/vfbp-form-designer.php on line 69

Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /home/3/e/enservice/www/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/masonry_entries/masonry_entries.php on line 112

Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /home/3/e/enservice/www/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/portfolio/portfolio.php on line 65
Boring – Sprenging – Entreprenørservice AS

Boring og sprenging

Vi kan fjerne omtrent kva som helst som kunden vår ynskjer ved hjelp av sprenging. Typiske oppdrag vi tek på oss er sprenging av tomter, avgrøfter, under jord (kontursprenging) og sprenging i samband med bygging av veg.

Tryggleik

Entreprenørservice AS har alle sertifikat og godkjenningar for sikker lagring og transport av sprengstoff.
I dag må den som skal utføre vanlig sprengingsarbeid over og under jord ha gyldig sprengingssertifikat klasse A.

For å få godkjenning til klasse A må denne personen ha bestått fagprøve innan bygg og anleggsfag med fordjupning eller anna tilsvarande fagutdanning som gjev tilfredsstillande basiskunnskap om sprenging. Han kan og ha gjennomgått opplæring i verksemd etter eigen opplæringsplan som er godkjent av Direktoratet for brann og el -sikkerhet.

Entreprenørservice har personal med sprengingssertifikat klasse A.

Anna informasjon