Kompliserte oppdrag – Små og store

Entreprenørservice har i dag både tyngda og bredda til å ta på seg krevjande og kompliserte oppdrag. Dette kan vere alt frå små oppdrag som krev spesiell kompetanse – til store komplekse anlegg.
Med om lag 50 tilsette og ein moderne maskin- og utstyrspark har vi ressursar til å utføre oppgåver der andre aktørar kan stå fast. Å legge røyr under vatn eller å utføre komplisert sprenging kan vere eksempel på utfordringar som krev spesiell kompetanse.

Store komplekse anlegg

Entreprenørservice har dei siste åra tatt på seg fleire større oppdrag. Mange av desse er komplekse anlegg som krev nøye planlegging og tett dialog med både Statens Vegvesen, kommune, ulike offentlege instansar og andre aktørar. Vi  kan i dag vise til gode referanser på store anleggsprosjekt over fleire år.

Bildene viser utbetringa av Rv. 5 Bergumkrysset – Første trinn i Førdepakken.

Anna informasjon