Fyllmasse

Fyllmasser kan mellom anna nyttast for å bygge opp ei tomt eller jevne ut terrent der det skal leggast grus- eller asfaltveg. Det er viktig å velje rett masse til oppbygging for å unngå setningar og telehiv. Vi kan og levere sand, singel og pukk.

Vi kan og køyre vekk overskotsmasse og liknande.

Mengd og vekt

Eit fullt lass med stein, singel eller sand er omlag 9 kubikk og 14 tonn.
Eit halvt lass er omlag 4,5 kubikk og 7 tonn.

Anna informasjon