Landmåling

Vi kan utføre dei fleste landmålingstenester innan utsetting, innmåling og prosjektering. Vi tilbyr også AS-Built dokumentasjon, mengdeberekning og produksjon av 3D-maskinstyringsfiler.

Til nøyaktig prosjektering eller mengdeberekning bruker vi drone som sikrar oss eit nøyaktig avtrykk av slik terrenget faktisk er.

Landmåling med drone

Med drone kan vi på svært kort tid kartlegge eit stort område. Dronen vår har ei flytid på oppmot 50 minutter, og holder gjennomsnittsfart på 6-7 m/s avhengig av vindforhold.

Nokon av tenestene vi kan levere med drone er:

  • Terrengmodell med cm nøyaktighet
  • Ortofoto
  • Inspeksjon
  • Fotografering fra lufta
  • Filming fra lufta
  • Mengdeberekning

Entreprenørservice er godkjent av luftfarttilsynet for komersielt bruk av drone.

Anna informasjon